Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Quýnh (1993)

 • Bắc hành tùng ký là một tập bút ký của Lê Quýnh trong thời gian theo sát Lê Chiêu Thống từ khi còn ở trong nước cho đến khi đã lưu vong ở Trung Hoa.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Văn Hưu; Ngô,Sĩ Liên; Phan, Phu Tiên (1993)

 • Đại Việt sử ký toàn thư, đôi khi gọi tắt là Toàn thư, là bộ quốc sử viết bằng Hán văn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương năm 2879 TCN đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê. Bộ sử này được khắc in toàn bộ và phát hành lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa năm thứ 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Đây là bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, do nhiều đời sử quan trong Sử quán triều Hậu Lê biên soạn

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Quý Đôn (1993)

 • Lê Quý Đôn là nguời Việt Nam đầu tiên có sách riêng bàn về Kinh Thư của Khổng Tử.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Khuyết danh (1993)

 • Đại Việt sử lược, còn có tên là Việt sử lược, là một cuốn lịch sử Việt Nam viết bằng chữ Hán của một tác giả khuyết danh, ra đời vào thời nhà Trần. Đây là cuốn sử biên niên thuộc hàng sớm nhất của Việt Nam còn được lưu truyền cho đến nay.