Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (1999)

  • Tập hợp các nghiên cứu về Huế trong đó có các chủ đề: Sứ bộ Miến Điện phái đến Đại Nam năm 1823; Phong trào kháng thuế Thừa Thiên Huế 1908; Người Việt Nam ở Nhật Bản; Khái niệm về nghệ thuật trị quốc ở Việt Nam; Danh hiệu của các vua nhà Nguyễn; Những kiểu thức trang trí Huế; Sinh hoạt những người vạn đò trên sông Hương trước 1975; Thành Hóa Châu từ tư liệu thư tịch đến điều tra khai quật khảo cổ học; Bối cảnh lịch sử Đại Việt vào thời Alexandre de Rhodes đặt chân đến; Quốc sử quán triều Nguyễn....