Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Du; Bùi, Kỷ; Phan, Võ; Nguyễn, Khắc Hanh (1959)

 • Giới thiệu 182 những tác phẩm làm trong thời kỳ Lê Mạt, thời kỳ làm quan triều Nguyễn, thời kỳ đi sứ Trung Quốc của Nguyễn Du

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Tế Xương; Hoàng Xuân (1958)

 • Nội dung gồm có tiểu sử và chú dân, 114 bài thơ và 4 bài phú

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Thế Roanh (1953)

 • Sưu tầm 80 những truyện ngắn ly kỳ được xếp từ A-Z với thơ từ tuyệt tác trong sách chữ Hán mà các nhà văn hay sử dụng là điển cố, đem dịch ra chữ Nôm. Phía trên những truyện đó có viết những câu văn hay của nhiều tác giả đã sử dụng truyện ấy làm điển cố để bạn đọc tham khảo.