Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Văn Hùm (1958)

 • Cuốn Phật giáo triết học được Phan Văn Hùm viết tại Biên Hòa năm 1942 khi đang bị quản thúc. Nội dung bao gồm: Lịch sử phát triển của Phật giáo, triết học của Phật giáo nguyên thủy, triết học của Phật giáo sau khi Phật nhập diêt, chư tông triết học (giới thiệu 10 tông trong Phật giáo), kèm theo phụ lục nẻo Phật giáo vào Việt Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Tế Xương; Hoàng Xuân (1958)

 • Nội dung gồm có tiểu sử và chú dân, 114 bài thơ và 4 bài phú

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Chu Trinh (1958)

 • Thư thất điều gửi vua Khải Định vào năm 1922, kể 7 trọng tội đáng chém đầu của nhà vua là: Tôn quân quyền, thưởng phạt không nghiêm bằng, chuộng sự quỳ lạy, xa xỉ, phục sức không đúng phép, du hành vô đạo, đi Pháp mờ ám. Ông yêu cầu nhà vua phải thoái vị nhường quyền lại cho quốc dân

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Hồng Phong (1958)

 • Được xem là tác phẩm đầu tiên ở nước ta nghiên cứu về nông thôn một cách có hệ thống và toàn diện theo quan điểm Mác xít.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Văn, Tân (1958)

 • Đưa ra một số ý kiến đánh giá cuộc cách mạng Tây Sơn, vai trò lịch sử của Nguyễn Huệ, cũng như tìm ra nguyên nhân thành bại của cách mạng Tây Sơn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Khổng, Xuân Thu (1958)

 • Thân thế và sự nghiệp Trương Vĩnh Ký