Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Trọng Kim (1940)

  • Về truyện nhà Phật, về đạo cứu thế của nhà Phật, thờ phụng chư Phật và Bồ tát; nguồn gốc của Phật, Bồ Tát, cách bài trí trong chùa, tượng Phật, tượng thánh cụ thể có ảnh minh hoạ