Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Quốc Dụng (1944)

 • Gồm những bài bút ký có giá trị về mặt sử liệu xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII-XIX.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Văn Thiết (1944)

 • Nói rõ về quyền hạn và chức vụ của chủ quận, cai tổng và hương chức hội tề theo những nghị định của chính quyền thuộc địa Pháp

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Lân (1944)

 • Nhắc lại những trang sử oanh liệt của ông cha để mọi người đặc biệt là thanh niên có thể tin tưởng vào tiền đồ của nước nhà.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trãi (1944)

 • Lam Sơn thực lục là tác phẩm văn xuôi bằng chữ Hán được biên soạn theo lệnh của vua Lê Thái Tổ được viết từ ngày mồng 6, tháng 12, năm Thuận Thiên thứ 4(1431). Kể lại quá trình khởi nghĩa đánh bại quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Thái Tổ chỉ huy