Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thanh (1943)

 • Tác giả đã gặp trực tiếp, đối thoại, trao đổi, ghi lại một cách sinh động tâm sự trong trò chuyện thân tình với 8 tác giả biên khảo và sáng tác (Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Tố, Hoàng Ngọc Phách, Tú Mỡ, Đào Duy Anh, Nguyễn Đôn Phục, Ngô Văn Triện, Nguyễn Đình Long). Qua đó người đọc được hiểu rõ hơn những bếp núc trong công việc sáng tạo của họ. Cuốn sách đã khai mở cho một kiểu dựng chân dung tác giả văn học qua chuyện trò thân mật giữa người sáng tác và người đồng nghiệp phê bình, mà sau này được nhiều người tiếp tục, trở thành phổ biến.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thanh (1943)

 • Thân thế và sự nghiệp trước tác của Trương Vĩnh Ký

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Bế, Lãn Ngoạn; Lê, Văn Hòe (1943)

 • Giúp người đọc biết được những thủ thuật ngoại giao trong việc thông hiếu với Trung Quốc,, những cống phẩm, tước phong qua các thời đại cùng với những cuộc sứ trình, những hành vi và tiết tháo của những vị sứ thần Việt Nam, những mối duyên văn giàng buộc sĩ phu Trung Hoa với với các bậc khoa hoạn nước nhà.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Toan, Ánh (1943)

 • Khảo cứu về phong tục và những thú chơi ở thôn quê xứ Bắc Kỳ