Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Duyên Niên (1933)

  • Tập từ điển chính tả vần TR. Ngoài những chữ và thành ngữ của ta có sẵn, tác giả còn cóp nhặt những chữ Hán mà ta đã cho "nhập tịch" vào tiếng ta, chữ nào tác giả cũng thích nghĩa kỹ càng, nhiều chữ lại có thi dạ đề cho người tra biết cách dùng cho câu văn.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Duyên Niên (1933)

  • Tập từ điển chính tả vần CH. Ngoài những chữ và thành ngữ của ta có sẵn, tác giả còn cóp nhặt những chữ Hán mà ta đã cho "nhập tịch" vào tiếng ta, chữ nào tác giả cũng thích nghĩa kỹ càng, nhiều chữ lại có thi dạ đề cho người tra biết cách dùng cho câu văn.