Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh (1931)

 • Ghi chép những việc xảy ra hàng ngày từ xưa đến nay theo dạng một cuốn lịch, mục đích để cho người đọc biết được những việc làm của tổ tiên.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngô, Vi Liễn (1931)

 • Biên khảo về 13 tổng-85 xã của huyện Cẩm Giàng xưa. Mỗi xã kê riêng về vị trí, diện tích, sông ngòi dân số, thôn giáp, canh phòng, thuế ngạch, canh nông, kỹ nghệ, thương mại, đê điều, cầu cống, học hành, danh nhân, danh lam thắng cảnh, phong dao tục ngữ, đền chùa, sự tích. Kết cấu gọn gàng, lời văn giản dị.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hội Khai Trí Tiến Đức (1931)

 • Cuốn từ điển này là tác phẩm công phu, dày 663 trang, tra cứu cả chữ Nho lẫn tiếng Pháp hầu tạo chữ để diễn tả những tư tưởng mới du nhập vào Việt Nam, nhất là những danh từ kỹ thuật. Hơn nữa từ điển Khai Trí Tiến Đức còn thâu nhận những danh từ thổ ngữ của các địa phương cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Cuốn từ điển này sang thế kỷ 21 vẫn thường được lấy làm mẫu mực chính tả và từ mục. Tiểu ban phụ trách soạn thảo gồm các ông Phạm Quỳnh (chủ bút), Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn Văn Luận, Phạm Huy Lục, Dương Bá Trạc, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Đôn Phục, và Đỗ Thận.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Kinh Chi (1931)

 • Trích tựa: " Thời không có cảnh gì thật lạ, thật đẹp cho bằng động Phong Nha ở xứ Quảng Bình cảu tôi đây: rêu in trăm vẻ, một nét thiên nhiên, đá tạc muôn hình, khối tình chung cổ; ngắm càng xinh, nhìn càng đẹp, bút nào mà tả cho ra..."

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1931)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1931 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Xứ An Nam; Những người Âu đã thấy Huế xưa: Cristoforo Borri; Ghi chú vê Cristoforo Borri và về các ấn bản của bản tường trình của ông; Bản tường trình về sứ mạng mới của các linh mục thuộc phái đoàn Dòng Tên; Bản tường trình về xứ Đàng Trong; Thư của linh mục Gaspar Louis về xứ Đàng Trong