Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Thanh Mại (1957)

 • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Ngô Quyền

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hùng, Phong (1953)

 • Tài liệu lịch sử về cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Văn Hùm (1958)

 • Cuốn Phật giáo triết học được Phan Văn Hùm viết tại Biên Hòa năm 1942 khi đang bị quản thúc. Nội dung bao gồm: Lịch sử phát triển của Phật giáo, triết học của Phật giáo nguyên thủy, triết học của Phật giáo sau khi Phật nhập diêt, chư tông triết học (giới thiệu 10 tông trong Phật giáo), kèm theo phụ lục nẻo Phật giáo vào Việt Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Trinh Nhất (1957)

 • Khảo cứu về nhân vật lịch sử Lương Ngọc Quyến

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Gagnon, Gérard (1959)

 • Một cuốn sách tổng quan về văn hóa, văn minh Việt Nam của một linh mục Canada

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Du; Bùi, Kỷ; Phan, Võ; Nguyễn, Khắc Hanh (1959)

 • Giới thiệu 182 những tác phẩm làm trong thời kỳ Lê Mạt, thời kỳ làm quan triều Nguyễn, thời kỳ đi sứ Trung Quốc của Nguyễn Du