Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Trần Chúc (1952)

 • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Lê Chiêu Thống

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Trần Chúc (1939)

 • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Lê Hoan

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Trần Chúc (1942)

 • Dựng lại những trang sử trong đó Nguyễn Hữu Chỉnh xuất hiện với tư cách là một gian hùng trong cuộc đấu trí và đấu lực với anh em nhà Tây Sơn.