Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Ngô, Đê Mân (1898)

  • “Quảng tập viêm văn” (An nam văn tập) là cuốn sách do một giáo sư người Pháp, Edmond Nordemann (Ngô Đê Mân), người từng làm việc ở Việt Nam viết vào năm 1894 và xuất bản tại Hà Nội năm 1898. Sách gồm 2 phần, phần thứ nhất có 180 bài văn tiếng Việt gồm đủ thể loại: văn xuôi, thơ phú, ca trù, hát ví, câu đố, bài kinh, bài kệ đến các bản án từ văn khế, thư riêng v.v. với phương ngữ Bắc Kỳ mà tác giả sưu tầm được. Phần thứ 2 là Từ vựng An Nam- Pháp, giải thích các từ ngữ tiếng Việt (có đánh dấu chú thích ở trong bài ở phần đầu) và được minh họa bằng 62 bản vẽ chụp lại.