Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trọng Quản (1887)

 • Tác phẩm của Nguyễn Trọng Quản, là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Việt Nam. Truyện có nhiều chi tiết và nhân vật Công giáo. Tác phẩm có cấu trúc của một cuốn tiểu thuyết Tây phương, và có chủ đề tâm lý nội tâm, là bước đột phá ra khỏi khuôn cấu trúc của truyện xưa.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Paulus, Của (1888)

 • Giới thiệu bộ máy chính trị từ Trung ương đến địa phương của nhà Nguyễn, từ tên gọi, cách thay đổi tên gọi qua các thời kỳ, đến những công việc cụ thể của những chức vụ đó

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đặng, Huyình Trung; Trương, Vĩnh Ký (1882)

 • Huấn nữ ca là sách do Đặng Huy Trứ viết bằng chữ Nôm những lời răn dạy nữ giới.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Vĩnh Kỹ (1882)

 • 38 mẩu truyện hài do Trương Vĩnh Ký ghi chép.