Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2002)

  • Tập hợp các bài nghiên cứu về Huế, Đàng Trong, Triều Nguyễn như: Phật giáo và xã hội Việt Nam qua lịch sử; Thừa Thiên Huế dưới thời Lâm Ấp - Chăm Pa; Một vài ý nghĩa về bản chất văn hóa Huế; Xứ Đàng Trong vào thế kỷ XVII và XVIII: Một mô hình khác của Việt Nam; Chùa làng trong sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của làng quê xứ Huế; Cải cách thuế lệ điền thổ năm 1875; Vấn đề tài sản trong pháp luật hôn nhân và gia đình dưới triều Nguyễn; Chung quanh vấn đề họ Mạc đúc tiền; Các thầy thuốc Tây y dưới thời chúa Nguyễn; Những xung đột vùng giữa người Việt từ thế kỷ 13 đến 19; Thánh địa Mỹ Sơn: tín ngưỡng, nghệ thuật và vấn đề bảo tồn;Thử bàn về cốt tính xứ Quảng; Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa; Về một bức thư của người Việt Nam gửi vua nước An...

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2002)

  • Tập hợp các nghiên cứu về Huế, Đàng Trong và triều Nguyễn như: Một trường hợp trường tồn của tinh thần NHo giáo ở Việt Nam vào thế kỷ 20: Huỳnh Thúc Kháng và tờ báo Tiếng Dân; Thiết lập cơ cấu cai trị đầu tiên của Pháp tại Việt nam: giai đoạn Súy Phủ 1861-1879; Mấy đặc điểm về làng xã Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng; Di tích thành Lồi; Thành cổ Hóa Châu; Lễ cưới Sità: Một chủ đề trích từ sử thi Ràmàyana được thể hiện trên đài thờ Trà Kiệu; Hoa kiều và sự định dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long; Tiền đồng đỏ thời chúa Nguyễn; Súng thần công tại cố đô Huế; Những cổ vật ghi dấu sự kiện lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường Đồng Khánh năm 1917; Quýt Hương Cẩn; Thầy Ưng Quả; Khái niệm về lương chính ở Việt Nam vào thế kỷ XIX qua một bài thi khoa thi Đình năm 1865; Gốm c...