Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Mật Thể (1951)

 • Trình bày về nguồn gốc Phật giáo; Phật giáo ở Ấn Độ qua các triều đại; Phật giáo ở Trung Quốc; Phật giáo ở Việt Nam từ khi mới du nhập đến hiện tại.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trịnh, Hoài Đức (1972)

 • Bộ sách này ghi chép rất công phu và tỉ mỉ về núi sông, khí hậu, hành chính, thành trì, cũng như về phong tục tập quán, tính cách và sinh hoạt của dân cư tại vùng đất Gia Định (Nam Bộ ngày nay) từ thời Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất này từ năm 1698 cho đến những năm đầu thế kỷ 19. Sách gồm toàn bộ sáu quyển, mỗi quyển viết về một phương diện khác nhau.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vô Danh (1971)

 • Một cuốn tùng thư của tác giả vô danh thị, kể vắn tắt những sự việc xảy ra dưới triều Tây Sơn. Hiện chưa rõ tác phẩm xuất hiện vào năm nào

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Văn Hội (1972)

 • Một tài liệu địa chí về tỉnh Tân An xưa (nay là Long An)

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Cát Ngạc (1950)

 • Chuyện lịch sử về thời thượng cổ Việt Nam