Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1979)

 • Tìm hiểu tình hình Việt Nam từ giai đoạn ký Hiệp định Paris đến ngày chính quyền Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Tác giả khai thác tài liệu về cả 3 phía: Việt Nam Cộng hòa di tản, Việt Cộng và Hoa Kỳ để tìm hiểu tối đa sự thật.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Bội Châu (1962)

 • Là một trong những sáng tác tiêu biểu của nhà cách mạng Phan Bội Châu. Việt Nam quốc sử khảo được Phan Bội Châu viết bằng chữ Hán, chia thành 10 chương; khởi thảo ở khoảng năm 1906 và hoàn thành ngày mồng 5 tháng 5 năm Kỷ Dậu (1909). Phân tích những nhân tố chính trị, kinh tế, xã hội đã tạo nên sự hưng thịnh và suy vong của Việt Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Bình Khiêm (1930)

 • Tiểu sử và thi văn của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Trinh Nhất (1950)

 • Khảo cứu về nhân vật lịch sử Phan Đình Phùng

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Chu, Tử (1966)

 • Bao gồm 5 chương kể về việc Chu Tử bị ám sát, là: Chu Tử trước mũi súng sát nhân; Chu Tử trong cơn phẫn nộ thương yêu của công luận; Chu Tử trong những suy nghiệm sinh tử của bản thân; Chu Tử trước ngòi bút của các văn hữu; Nguyên văn một buổi nói chuyện của Chu Tử dành cho đài phát thanh Saigon.