Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Quý Đôn (1995)

 • Là những lời bàn luận có khảo cứu, so sánh và minh chứng của Lê Quý Đôn về các nhân vật và các sự kiện lịch sử của Trung Quốc từ Hạ Thương Chu cho đến Đường Tống.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vương, Hồng Sển (1961)

 • Bằng văn phong Nam bộ rất riêng tác giả đã đưa ra những tri thức cơ bản cho những ai muốn nắm các thông tin về sách có giá trị, cung cấp nhiều tư liệu hữu ích cho giới sưu tập.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vi, Huyền Đắc (1929)

 • Mối lối viết tiếng Việt mới

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Cao, Văn Luận (1998)

 • Cuốn hồi ký của tác giả viết về giai đoạn lịch sử từ 1940 - 1965 ở miền Nam, của một người như chính ông tự nhận "gần gũi, có thể nói là thân thiết với Ông Diệm mà lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào quyền hành và sự chỉ huy của Ông. Đọc ông để biết thêm những vận động chính trị thời gian trước khi ông Diệm về chấp chính cho đến vài năm sau khi ông bị lật đổ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đăng Thục (1959)

 • Cuốn sách tập trung trình bày một số vấn đề của văn hóa với tư cách là đối tượng của phép phân tích triết học, khái quát các giai đoạn phát triển cơ bản của triết học văn hóa và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến triết học Nga hiện đại. Bên cạnh đó, tác giả đã nêu những luận chứng của mình về triết học văn học, trong đó có những vấn đề còn đang tiếp tục trao đổi, tranh luận để đi đến thống nhất.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hải, Triều (1938)

 • Là tài liệu công khai hiếm hoi về chủ nghĩa Marx được xuất bản. Tổng kết, tóm lược những nội dung cơ bản của triết học Mác xít. Qua sách, người đọc sẽ nắm được cái đại cương và thấy rõ mục đích cao thượng của chủ nghĩa ấy, từ đó, họ sẽ tránh được những ngộ nhận về nó.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thái, Văn Kiểm (1960)

 • Tài liệu là một bách khoa toàn thư thu nhỏ về Việt Nam khi tác giả dành gần 600 trang sách để nói về Non sông gấm vóc, văn hiến chi bang, thuần phong mỹ tục, sơn hào hải vị, danh lam thắng cảnh, ...của Việt Nam với rất nhiều dữ liệu quý giá.