Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Quốc sử quán triều Nguyễn. Cao Xuân Dục chủ biên (1972)

  • Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu là một bộ sử trích các phần quan yếu của bộ Quốc Triều Chánh Biên hay Đại nam Thực Lục Chính Biên của Quốc sử Quán triều Nguyễn. Sử chép bằng chữ Hán theo lối biên niên từ đời Gia Long trở về sau

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lương, Khải Siêu (Trần Huy Liệu dịch) (1928)

  • Kể truyện danh nhân 3 vị anh hùng lập nước của Ý.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: - (1962)

  • Bản đồ Hồng Đức, tức Hồng Đức bản đồ sách là một bộ bản đồ địa lý của Đại Việt được ban hành vào đời vua Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứ 21 (tức năm 1490). Đây được coi là bộ bản đồ địa lý đầu tiên do nhà nước phong kiến của Việt Nam thực hiện. Bộ bản đồ đã thể hiện phạm vi cương giới và hệ thống hành chính của nước Đại Việt vào nửa cuối thế kỷ 15. Bộ sách được Viện khảo cổ Sài Gòn dịch và xuất bản năm 1962.