Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoài, Thanh (1946)

 • Đây là tác phẩm giàu tính chiến đấu và có sức thuyết phục bởi lý lẽ sắc bén và tình cảm chân thành của tác giả đối với văn hóa dân tộc

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Văn Can (1927)

 • Tác giả dùng nhiều lời giáo huấn của Không Tử trong sách Luận Ngữ để nguời đọc rèn nhân cách, đúc nên quốc hồn, thành người quân tử.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Văn Dần; Nguyễn Văn Cưng (1926)

 • Giới thiệu các nhân vật trong tỉnh Sa Đéc cũ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thúc Khiêm (1928)

 • Truyện lịch sử về nhân vật Mạc Đĩnh Chi

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn Văn, Đề (1938)

 • Thân thế và sự nghiệp của nhân vật lịch sử Nguyễn Hàm Ninh

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Toan, Ánh (1943)

 • Khảo cứu về phong tục và những thú chơi ở thôn quê xứ Bắc Kỳ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Sử thần, Nhà Lê (1998)

 • Đại Việt sử ký toàn thư (chữ Hán: 大越史記全書), đôi khi gọi tắt là Toàn thư, là bộ quốc sử viết bằng Hán văn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương năm 2879 TCN đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê. Bộ sử này được khắc in toàn bộ và phát hành lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa năm thứ 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Đây là bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, do nhiều đời sử quan trong Sử quán triều Hậu Lê biên soạn.