Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, An Ninh (1928)

 • Tuồng hát về Hai Bà Trưng

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Khắc Giao (1938)

 • Khái niệm về hợp tác xã nông nghiệp. Lợi ích của Hợp tác xã nông nghiệp. Chương trình hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp. Về nông phố ngân hàng và mối quan hệ với nông nghiệp hợp tác xã

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Minh (1966)

 • Biên khảo về tỉnh Cần Thơ xưa về lịch sử địa lý, danh nhân lịch sử, di tích lịch sử, huyền thoại, văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt tôn giáo, Cần Thơ trên đường phục hưng và kiến thiêt. Có trên 40 tấm ảnh cổ kim

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Vỹ (1969)

 • Giúp hiểu rõ tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, cũng như những tập quán xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đầu thế kỷ 20. Tác phẩm đã trở thành nguồn tư liệu quý giá giúp rất nhiều cho những nhà nghiên cứu, biên soạn, trích dẫn những phong tục tập quán, những sinh hoạt trong đời sống, những chuyển biến lịch sử của đất nước Việt Nam trong thời kỳ đầu của thế kỷ 20.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngô, Vi Liễn (1933)

 • Cung cấp cái nhìn khá toàn cảnh về lịch sử, văn hóa, đường sá, sông ngòi, sản vật của huyện Quỳnh Côi xưa, nay là một phần của Quỳnh Phụ. Tuy chưa đầy đủ, nhất là phần khảo sát về kiến trúc, nghệ thuật của các chùa, đình, miếu…

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thanh (1943)

 • Thân thế và sự nghiệp trước tác của Trương Vĩnh Ký