Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Quốc Dụng (1944)

 • Gồm những bài bút ký có giá trị về mặt sử liệu xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII-XIX.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Văn Quế (1971)

 • Một cuốn sách địa chí thu nhỏ về Côn Đảo trước năm 1945

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Hoàn Phát (1925)

 • Cuộc đời và sự nghiệp tổng đốc Đỗ Hữu Phương và con trai Đỗ Hữu Vị

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lam Giang; Vũ, Tiên Phúc (1970)

 • Nhận xét và phê bình tổng quát phong trào thơ mới và các trường phái từ đầu thế kỷ đến giờ (1970).

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thanh (1943)

 • Tác giả đã gặp trực tiếp, đối thoại, trao đổi, ghi lại một cách sinh động tâm sự trong trò chuyện thân tình với 8 tác giả biên khảo và sáng tác (Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Tố, Hoàng Ngọc Phách, Tú Mỡ, Đào Duy Anh, Nguyễn Đôn Phục, Ngô Văn Triện, Nguyễn Đình Long). Qua đó người đọc được hiểu rõ hơn những bếp núc trong công việc sáng tạo của họ. Cuốn sách đã khai mở cho một kiểu dựng chân dung tác giả văn học qua chuyện trò thân mật giữa người sáng tác và người đồng nghiệp phê bình, mà sau này được nhiều người tiếp tục, trở thành phổ biến.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Văn Huyên; Hoàng, Vinh (1975)

 • Cung cấp tư liệu đầy đủ về bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn tại bảo tàng lịch sử Việt Nam. Cung cấp những nghiên cứu bước đầu về bộ sưu tập này, giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu được nhiều mặt cụ thể của lịch sử thời các vua Hùng và nước Văn Lang.