Subject
Date issued

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Vô Danh (1971)

  • Một cuốn tùng thư của tác giả vô danh thị, kể vắn tắt những sự việc xảy ra dưới triều Tây Sơn. Hiện chưa rõ tác phẩm xuất hiện vào năm nào

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Văn Hội (1972)

  • Một tài liệu địa chí về tỉnh Tân An xưa (nay là Long An)

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Quốc sử quán triều Nguyễn. Cao Xuân Dục chủ biên (1972)

  • Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu là một bộ sử trích các phần quan yếu của bộ Quốc Triều Chánh Biên hay Đại nam Thực Lục Chính Biên của Quốc sử Quán triều Nguyễn. Sử chép bằng chữ Hán theo lối biên niên từ đời Gia Long trở về sau