Subject
Date issued

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Văn Sâm (1973)

 • Trình bày bộ mặt văn học miền đất từ Thuận Hóa đến Hà Tiên thời gian từ khi Nguyễn Hoàng rời đát Bắc (1598) đến lúc Nguyễn Anh lên ngôi (1802)

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Ngọc Ninh (1973-1974)

 • Là kết quả của sự khảo sát ngữ lí áp dụng vào Việt ngữ để làm sáng cái hệ thống các liên hệ giữa các đơn vị cấu thành của ngôn ngữ Việt Nam. Quyển I (1973) trình bày những nguyên lí và quan niệm căn bản của ngữ lí học cơ cấu; đồng thời, cũng hướng dẫn vào sự phân tích giảng giải cú pháp Việt Nam ở một trình độ sơ lược, để khải đạo. Quyển II (1974) nêu vấn đề phương pháp học để đi tới một lí thuyết tổng quát về ngữ trị của các từ, và một lí thuyết chung về dạng vị. Các dạng vị chính của Việt ngữ được lập ra, miêu tả và xếp loại. Đây là một sự đóng góp quan trọng về ngữ lí hoc đại cương. Từ Quyển III (1974) trở đi là phần khảo sát hệ thống về các loại từ của Việt ngữ. Từ A (danh từ) và các từ tiền-A trong thành phần danh là đề tài của cuốn này.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Cửu, Long Giang; Toan Ánh (1974)

 • Trình bày về các tục lệ, tình trạng dân số, địa vực cư trú, nguồn gốc chủng tộc, ngôn ngữ của các sắc dân chính trên Cao nguyên miền Nam như Sédang, Bahnar,...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1971)

 • Trình bày sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Du, các bài nghiên cứu của các tác giả về truyện Kiều, những ý nghĩa và triết lý trong đó

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Hữu Tường (1972)

 • Là câu chuyện đời chuyện nghề của một ký giả miền Nam lão thành mà cuộc đời gắn chặt cùng nhiều biến động của dân tộc, mỗi trang sách còn là một thước phim tài liệu sống động, đôi chỗ hài hước nhưng chân thực về cuộc đời viết sách, làm báo, làm chính trị của Hồ Hữu Tường và những đồng chí cùng thời với ông: Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu – những con người thuộc một thế hệ trẻ trung, phóng khoáng,dấn thân, không chọn vinh thân phì gia mà coi cách mạng là con đường tất yếu của cuộc đời mình trong thời mất nước.