Subject
Date issued

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trịnh, Thiên Tư (1962)

 • Bao gồm nhạc lý; các bài vọng cổ theo chủ đề như việt sử, anh hùng cách mạng, tang lễ, cưới hỏi,...; các bài nhạc tác giả sưu tầm được

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Văn Quế (1961)

 • Tài liệu về lịch sử Côn Đảo

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Ngu Thuỵ (1968)

 • Sách này chép khá đầy đủ về các vị tam khôi từ Trần đến Lê, lại thêm phần phụ lục các vị tam khôi đời Mạc. Cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu khoa cử Việt Nam thời xưa.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Đình Khiêm (1963)

 • Những lối văn học hiện đại của thế kỷ 20, trích dẫn những đoạn văn điển hình của các văn thi sĩ để dẫn chứng cho các lập luận của tác giả. Ngoài ra còn có bảng tiểu sử các nhà văn, nhà thơ có kể tên trong sách để tham khảo.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Phương (1964)

 • Một hệ thống các nguyên tắc, luật lệ giúp cho việc thu thập tài liệu một cách hữu ích, đánh giá tài liệu, trình bày chân lý lịch sử đứng đắn và đầy đủ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Quách, Tấn (1969)

 • Tác giả giới thiệu cái hay và cái đẹp của tỉnh Khánh Hoà về mặt thiên nhiên cũng như về mặt nhân sự. Đặc biệt là về những cái dễ mất như phong cảnh, cổ tích, giai thoại, huyền thoại