Date issued

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trúc, Khê; Tiên, Đàm (1942)

 • Tiểu sử và thơ văn của Chu Mạnh Trinh và Đoàn Tư Thuật

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trãi (1944)

 • Lam Sơn thực lục là tác phẩm văn xuôi bằng chữ Hán được biên soạn theo lệnh của vua Lê Thái Tổ được viết từ ngày mồng 6, tháng 12, năm Thuận Thiên thứ 4(1431). Kể lại quá trình khởi nghĩa đánh bại quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Thái Tổ chỉ huy

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trọng, Toàn (1949)

 • Tuyển tập ca dao nhiều chủ đề do Trọng Toàn (Nguyễn Văn Kiêm) sưu tầm

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Bế, Lãn Ngoạn; Lê, Văn Hòe (1943)

 • Giúp người đọc biết được những thủ thuật ngoại giao trong việc thông hiếu với Trung Quốc,, những cống phẩm, tước phong qua các thời đại cùng với những cuộc sứ trình, những hành vi và tiết tháo của những vị sứ thần Việt Nam, những mối duyên văn giàng buộc sĩ phu Trung Hoa với với các bậc khoa hoạn nước nhà.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhượng, Tống (1949)

 • Biên khảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Thái Học

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Đạo Thúy (1945)

 • Kêu gọi thanh thiếu niên rèn luyện trí tuệ, đạo đức, ý chí và thể lực, chờ ngày giúp nước

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Trọng Kim (1940)

 • Về truyện nhà Phật, về đạo cứu thế của nhà Phật, thờ phụng chư Phật và Bồ tát; nguồn gốc của Phật, Bồ Tát, cách bài trí trong chùa, tượng Phật, tượng thánh cụ thể có ảnh minh hoạ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Trần Chúc (1942)

 • Dựng lại những trang sử trong đó Nguyễn Hữu Chỉnh xuất hiện với tư cách là một gian hùng trong cuộc đấu trí và đấu lực với anh em nhà Tây Sơn.