Date issued

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Bình Khiêm (1930)

 • Tiểu sử và thi văn của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Văn Hiến (1938)

 • Đây là tác phẩm văn học tố cáo chính sách tàn bạo của nhà tù đế quốc được xuất bản công khai sớm nhất ở nước ta. Sau khi sách phát hành, bị chính quyền ra lệnh tịch thu và cấm lưu hành, nhưng sách đã được bán hết.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vân, Phong (1930)

 • Tuyển tập thi văn của Vân Phong-Ngô Thế Chuyên

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Khắc Giao (1938)

 • Khái niệm về hợp tác xã nông nghiệp. Lợi ích của Hợp tác xã nông nghiệp. Chương trình hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp. Về nông phố ngân hàng và mối quan hệ với nông nghiệp hợp tác xã

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngô, Vi Liễn (1933)

 • Cung cấp cái nhìn khá toàn cảnh về lịch sử, văn hóa, đường sá, sông ngòi, sản vật của huyện Quỳnh Côi xưa, nay là một phần của Quỳnh Phụ. Tuy chưa đầy đủ, nhất là phần khảo sát về kiến trúc, nghệ thuật của các chùa, đình, miếu…

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Kế Bính (1938)

 • Đây là một công trình nghiên cứu, biên khảo, dịch thuật có giá trị khai mở cho khoa nghiên cứu văn chương theo hướng hiện đại (gồm : lý luận văn học, phê bình văn học và lịch sử văn học). Công trình đưa ra một cái nhìn khái quát về các quan niệm lý thuyết văn chương lưu hành ở ta và Trung Quốc từ trước tới nay. Đại cương các thời kỳ lớn của lịch sử văn chương Việt Nam và Trung Quốc, và các mối quan hệ ảnh hưởng qua lại.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hội Khai Trí Tiến Đức (1931)

 • Cuốn từ điển này là tác phẩm công phu, dày 663 trang, tra cứu cả chữ Nho lẫn tiếng Pháp hầu tạo chữ để diễn tả những tư tưởng mới du nhập vào Việt Nam, nhất là những danh từ kỹ thuật. Hơn nữa từ điển Khai Trí Tiến Đức còn thâu nhận những danh từ thổ ngữ của các địa phương cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Cuốn từ điển này sang thế kỷ 21 vẫn thường được lấy làm mẫu mực chính tả và từ mục. Tiểu ban phụ trách soạn thảo gồm các ông Phạm Quỳnh (chủ bút), Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn Văn Luận, Phạm Huy Lục, Dương Bá Trạc, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Đôn Phục, và Đỗ Thận.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Nguyên Hanh (1930)

 • Tuyển dịch một số nhân vật từ cuốn Lan Trì Kiến Văn Lục của Vũ Nguyên Hanh.