Date issued

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (1999)

 • Tập hợp các nghiên cứu về Huế trong đó có các chủ đề: Sứ bộ Miến Điện phái đến Đại Nam năm 1823; Phong trào kháng thuế Thừa Thiên Huế 1908; Người Việt Nam ở Nhật Bản; Khái niệm về nghệ thuật trị quốc ở Việt Nam; Danh hiệu của các vua nhà Nguyễn; Những kiểu thức trang trí Huế; Sinh hoạt những người vạn đò trên sông Hương trước 1975; Thành Hóa Châu từ tư liệu thư tịch đến điều tra khai quật khảo cổ học; Bối cảnh lịch sử Đại Việt vào thời Alexandre de Rhodes đặt chân đến; Quốc sử quán triều Nguyễn....

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Văn Siêu (1997)

 • Sách "Đại Việt địa dư toàn biên" thực chất là do 2 người soạn là: Nguyễn Văn Siêu và Bùi Quỹ. Sách gồm 5 quyển là bộ sách cổ về địa lý, ghi chép tường tận về sự thay đổi bờ cõi, châu quận nước Việt Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Khôi (1997)

 • Sách được in lần đầu tại Hà Nội năm 1955, là một tập hợp những bài nghiên cứu tiếng Việt mà Phan Khôi biên soạn trong khoảng thời gian ba năm, từ 1948 đến 1950. Sách đã in ty-pô một lần trong chiến khu năm 1950 với tựa đề Tìm tòi trong tiếng Việt. Thật ra thì đây chưa phải là một quyển sách có mạch lạc, mà chỉ là tập hợp một số bài nghiên cứu rời về một số vấn đề ngữ pháp tiếng Việt.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Sử thần, Nhà Lê (1998)

 • Đại Việt sử ký toàn thư (chữ Hán: 大越史記全書), đôi khi gọi tắt là Toàn thư, là bộ quốc sử viết bằng Hán văn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương năm 2879 TCN đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê. Bộ sử này được khắc in toàn bộ và phát hành lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa năm thứ 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Đây là bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, do nhiều đời sử quan trong Sử quán triều Hậu Lê biên soạn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1998)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1917, tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Kim sách và Ngân sách của Nam triều; Đồ gốm cũ và mới ở Long Thọ; Bình phong Bách phúc Bách thọ; Quốc Tử Giám; Lễ gia thượng tôn thụy; Lễ thăng thụ; Lễ đại triều; Lễ đăng quang cảu vua Hàm Nghi; Lễ thụ phong vua Minh Mạng tại Hà Nội; Đầu hồ ở lăng Tự Đức; Những người Pháp phục vụ Gia Long; Về chiếc nghiên mực của vua Tự Đức; Cầu ngói Thanh Thủy; Chùa Báo Quốc; Bia Quốc Từ Giám; Các tác phẩm điêu khắc Chàm ở Xuân Hòa; Hộ chiếu của Chaigneau; Trên hai ngôi mộ người Hòa Lan....

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Khắc Thuần (1996)

 • Tuyển dịch một số văn bia nhà Mạc (1527-1592)

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Sử thần, Nhà Lê (1998)

 • Đại Việt sử ký toàn thư (chữ Hán: 大越史記全書), đôi khi gọi tắt là Toàn thư, là bộ quốc sử viết bằng Hán văn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương năm 2879 TCN đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê. Bộ sử này được khắc in toàn bộ và phát hành lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa năm thứ 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Đây là bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, do nhiều đời sử quan trong Sử quán triều Hậu Lê biên soạn. Tập 1 gồm lời Nhà xuất bản; Lời giới thiệu; Bài khảo cứu của GS Phan Huy Lê về Tác giả, văn bản, tác phẩm. Nội dung quyển thủ, quyển 1 - kỷ Hồng Bàng thị; kỷ nhà Thục;quyển 2 - kỷ nhà Triệu quyển 3: Kỷ thuộc Tây Hán, kỷ Trưng Nữ Vương; kỷ thuộ...