Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nam, Xuân Thọ (1957)

 • Thân thế sự nghiệp, thơ văn của cụ Võ Trường Toản. Kèm theo thơ văn của Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Văn, Tân (1958)

 • Đưa ra một số ý kiến đánh giá cuộc cách mạng Tây Sơn, vai trò lịch sử của Nguyễn Huệ, cũng như tìm ra nguyên nhân thành bại của cách mạng Tây Sơn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nam, Xuân Thọ (1957)

 • Cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Châu (1956)

 • Sách chính trị của tác giả Dương Châu (Phạm Văn Sơn)

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đông Tùng (1957)

 • Trình bày những bài sớ, bài tấu, bài điều trần lên nhà vua mọi nguy cơ vong quốc, những bài chiếu, bài hịch, bài ca, bài báo, những sách vở sáng tác quốc nội hay hải ngoại với những lời lâm ly, hùng tráng, cổ động nhân dân làm cách mạng. Ngoài ra, còn có phần phụ lục giới thiệu những tác phẩm có giá trị lịch sử mà ít được lưu hành trong nhân dân được tác giả sưu tầm ở hải ngoại

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thế, Nguyên (1956)

 • Thân thế và thi văn của chí sĩ Phan Bội Châu

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Bội Châu (1950)

 • Tài iệu do Phan Bội Châu viết lúc ở tù tại Quảng Châu năm 1913. Sách thuật lại chí hướng và những hoạt động cách mạng trong thời gian lưu vong của ông trước đó, cùng nhắn gửi những người cùng chí hướng.