Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thi, Đạt Chí (1957)

 • Sau phần nói về giá trị của chữ Hán, nguồn gốc chữ Hán, tác giả trình bày 6 cách cấu tạo chữ Hán (Lục thư: tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú và giả tá) Trong khi 4 loại đầu, tác giả phân loại rất chi li (loại tượng hình có 7 biến thể: đơn thể, song thể, hợp thể, trọng thể, .. ; loại chỉ sự chia thành 4 thể: thuần thể, gia thể, hợp thể, biến thể) một cách không mấy hữu ích thì hai loại sau viết quá gọn, đặc biệt loại chuyển chú, sau khi dẫn ý Thuyết Văn Giải Tự, phần giảng thêm khá tối và rối.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thái, Bạch (1957)

 • Giới thiệu về hai nhân vật Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường. Cuộc bút chiến giữa hai nhân vật này, đông thời góp thêm tài liệu về tinh thần các sĩ phu miền Nam ở buổi giao thời Việt Pháp.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nam, Xuân Thọ (1957)

 • Thân thế sự nghiệp, thơ văn của cụ Võ Trường Toản. Kèm theo thơ văn của Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nam, Xuân Thọ (1957)

 • Cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đông Tùng (1957)

 • Trình bày những bài sớ, bài tấu, bài điều trần lên nhà vua mọi nguy cơ vong quốc, những bài chiếu, bài hịch, bài ca, bài báo, những sách vở sáng tác quốc nội hay hải ngoại với những lời lâm ly, hùng tráng, cổ động nhân dân làm cách mạng. Ngoài ra, còn có phần phụ lục giới thiệu những tác phẩm có giá trị lịch sử mà ít được lưu hành trong nhân dân được tác giả sưu tầm ở hải ngoại

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Văn Hùm (1957)

 • Thân thế và thi văn của Nguyễn Đình Chiểu