Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đang; Nguyễn, Đình Thi (1945)

 • Theo các tác giả muốn cho nền độc lập thực hiện hoàn toàn, ngoài công tác chính trị và quân sự, phải có một cuộc vận động ráo riết về văn hóa, hoàn thành cuộc cách mạng về văn hóa.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Lân (1942)

 • Biên khảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Trường Tộ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Vạn An; Trịnh, Như Luân (1945)

 • Loại sách "Tranh Đấu". Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945, mong muốn để có được sự độc lập hoàn toàn, các tác giả đã kêu gọi tẩy trừ những hành vi nước đôi, phản bội, Việt gian một cách triệt để. Tùy theo tài sức của mình mà huy động tất cả tài lực để phụng sự tổ quốc.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Hữu Tường (1946)

 • Với bút pháp cực kỳ đơn giản, ngắn, gọn, với giọng văn hết sức bình dị, chân thành, lôi cuốn, Hồ Hữu Tường muốn cho mọi người cùng cảm nhận như ông đều nhận chân giá trị cao quý của nền văn hóa Việt Nam, nhất là những lời tâm huyết của ông về tương lai văn hóa Việt Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trãi (1945)

 • Tác giả đã trích dịch một số bài trong các tập thơ, văn và quân trung từ mệnh, toàn văn bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi, phiên dịch và chú thích.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Bảo Hóa (1949)

 • Biên khảo về một giai đoạn chống Pháp xâm lăng 1859-1868 ở Nam Bộ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Quang Phúc (1942)

 • Giới thiệu về mười ngày hội Phủ Giầy. Giải nghĩa hai chữ Phủ Giầy. Tiểu sử đức Thánh Mẫu Phủ Giầy. Sự tích đức Thánh Mẫu Phủ Giầy. Sự tích bà Trịnh Vương Phi. Văn thơ của đức Thánh Mẫu