Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đoàn, Trung Còn (1932)

 • Dựa vào những truyện tích còn được ghi lại trong kinh điển đạo Phật, ông đã xây dựng tác phẩm theo kiểu tiểu thuyết chương hồi, nhằm giúp người đọc có thể học biết về cuộc đời đức Phật Thích-ca một cách dễ dàng và thú vị hơn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Huy Liệu; Nguyễn, Thành Lâm (1935)

 • Những việc biểu tình xin thuế ở Trung Kỳ, việc đầu độc ở Hà Nội. Những cuộc âm mưu ở Lạng Sơn, Móng Cáy. Giặc Khách giặc Mán ở Thượng du và biên giới Bắc Kỳ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Kinh Chi (1931)

 • Trích tựa: " Thời không có cảnh gì thật lạ, thật đẹp cho bằng động Phong Nha ở xứ Quảng Bình cảu tôi đây: rêu in trăm vẻ, một nét thiên nhiên, đá tạc muôn hình, khối tình chung cổ; ngắm càng xinh, nhìn càng đẹp, bút nào mà tả cho ra..."

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Trần Chúc (1939)

 • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Lê Hoan

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Vỹ (1938)

 • Luận đề chính trị chống quân phiệt Nhật

 • Sách (eBooks)


 • Authors: - (1931)

 • Tập san của Hội Những người bạn cố đô Huế (Asociation des amis du vieux Hué) năm 1931 tập hợp các bài nghiên cứu về Huế và triều Nguyễn, Đàng Trong như: Xứ An Nam; Những người Âu đã thấy Huế xưa: Cristoforo Borri; Ghi chú vê Cristoforo Borri và về các ấn bản của bản tường trình của ông; Bản tường trình về sứ mạng mới của các linh mục thuộc phái đoàn Dòng Tên; Bản tường trình về xứ Đàng Trong; Thư của linh mục Gaspar Louis về xứ Đàng Trong

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Sỉ Phục (1939)

 • Là một tác phẩm có giá trị của Huỳnh Sĩ Phục cư sĩ bên Trung Quốc, lời lẽ tuy văn tắt nhưng đã bao hàm tất cả ý nghĩa của Phật giáo

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Duyên Niên (1933)

 • Tập từ điển chính tả vần CH. Ngoài những chữ và thành ngữ của ta có sẵn, tác giả còn cóp nhặt những chữ Hán mà ta đã cho "nhập tịch" vào tiếng ta, chữ nào tác giả cũng thích nghĩa kỹ càng, nhiều chữ lại có thi dạ đề cho người tra biết cách dùng cho câu văn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Tư Giáp (1932)

 • Cuốn sách khảo cứu lai lịch trong Thuyền phả, sưu tầm thơ văn đề vịnh từ trước đến nay, chỉ dẫn được các phong cảnh, đường lối và điển tích của động và chùa Hương Tích.