Subject
Date issued

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Chu, Ngọc Tri (1928)

 • Ghi lại một số bài quan họ xưa

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Ngộ, Nhân (1929)

 • Khảo về dân tộc. Có thêm phụ trương nhân chủng khảo.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Vĩnh Ký (1929)

 • Một thiên du ký ghi chép kỹ càng về những cuộc tiếp xúc với các nhân vật, các phong tục tập quán và các danh lam thắng tích… của các địa phương trên hành trình ra thăm Bắc Kỳ năm 1876

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Văn Bền; Nguyễn, Văn Dần (1925)

 • Tiểu sử một số nhân vật tỉnh Vĩnh Long xưa

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tử Lăng (1928)

 • Miêu tả phong cảnh núi Gôi huyện Vụ Bản - Nam Định cũ

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tử Siêu (1929)

 • Truyện lịch sử về nhân vật Phùng Hưng

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Sĩ Bằng; Lê, Thước (1924)

 • Tiểu sử và thi văn của thi hào Nguyễn Du

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Văn Can (1925)

 • Trích tựa: " lại nghĩ bây giờ luân lý suy đồi, phong tục kiêu bạc, muốn cải lương nhân tình, dân tục, tất phải làm văn quốc ngữ thời mới phổ thông, lấy các chuyện cổ có quan hệ về thể dục, đức dục, trí dục chia làm 3 phần gọi là sách Ấu học tùng đàm khiến cho quốc dân thấy sự hay thì bắt chiếc, thấy sự giở thì dăn chữa..."