Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Văn Sơn (1960)

 • Một bộ sách lịch sử rất phong phú được tích lũy từ nhiều nguồn tư liệu. Theo Phạm Văn Sơn thì ông "hy vọng" tác phẩm này sẽ hợp với nhu cầu của tình thế một phần nào, góp được ít nhiều công quả cần thiết cho sự phát triển và xây dựng văn học của nước nhà trong giai đoạn mới của lịch sử.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Vĩnh Kỹ (1898)

 • "...giúp dạy cho biết Phong hóa mà ăn ở cho phải phép; lại trong sách nầy, sẽ gặp đặng nhiều gương có danh tiếng những kẻ đã theo phong hóa thật..."

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Hữu Độ (1927)

 • Tác giả dịch cuốn sách này với mong muốn ngày sau nước Việt Nam sẽ độc lập, tự do hùng cường nơi góc Á Đông như nước Nhật.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, An Ninh (1926)

 • Nguyễn An Ninh là người Việt Nam đầu tiên ở Nam Kỳ hô hào thanh niên hãy thoát ra khỏi cái hẹp hòi của Khổng Giáo, thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, đi thật xa để học hỏi và trang bị cho mình một lý tưởng cao cả, không có lý tưởng cao cả thì không làm nên việc lớn. Thanh niên phải biết ước mơ, mà theo anh Ninh, phải là ước mơ siêu nhân, đất nước ta cần có nhiều vĩ nhân để giải thoát giống nòi.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Grossin, Pierre (1926)

 • Hướng dẫn người nhà quê xưa ra tỉnh, giấy tờ thủ tục buôn bán, cưới vợ, ăn bận quần áo ra sao...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Tịnh Của (1895)

 • Là quyển từ điển đơn ngữ tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam, là tài liệu quý giá cho những ai quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu sâu rộng tiếng Việt, đặc biệt là những tiếng Việt cổ và tiếng địa phương Nam Bộ, mà giả định như không có nó, chúng ta sẽ rất khó tìm được sách vở tài liệu nào khác để tra cứu.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Thanh Mại (1957)

 • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Ngô Quyền

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hùng, Phong (1953)

 • Tài liệu lịch sử về cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vệ, Thạch (Đào Duy Anh) (1929)

 • Khảo về tôn giáo