Date issued
Has File(s)

Đông Dương Tạp Chí tục bản (37)

BROWSE BY

Sau ngày giỗ đầu Nguyễn Văn Vĩnh, con trai cả của ông là Nguyễn Giang (1904-69) đứng ra chủ trương tục bản Đông Dương tạp chí, thực ra chỉ giữ cái tên cũ, còn lại là một tờ báo mới. Ấn bản mới này là một tờ tuần báo, có phần chữ Pháp do Nguyễn Giang chủ trì, lại có phần chữ Việt, do Vũ Trọng Phụng là thư ký tòa soạn; trụ sở báo ở số 3 Hàng Gai, Hà Nội. Số 1 ra ngày 15/5/1937, thời gian đầu báo ra đều đặn, nhưng từ năm 1938, do các khó khăn tài chính, báo nhiều lần ngừng xuất bản rồi lại tục bản, số cuối cùng ra vào tháng 9/1939.

Tạp chí quy tụ được nhiều cây viết gạo cội như Vũ Trọng Phụng, Phan Khôi, Á Nam Trần Tuấn Khải, Nguyễn Nhược Pháp, Lãng Nhân, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Mạnh Tường (Pháp Văn)...

Logo
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/37]