Subject
Date issued
Has File(s)

Tranh - ảnh tư liệu về Việt Nam (9)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 9 [/9]

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Tardieu, Victor (1925)

 • Tranh "Tình mẹ" của Victor Tardieu (1830-1937), góc tranh có chữ ký của họa sĩ và dòng chữ "Hanoi 1925"

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Fischbach, Duret (9999)

 • Phố Hàng Bạc

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Tardieu, Victor (1924)

 • Chợ bên sông, Tranh sơn dầu của Victor Tardieu (1870-1937), vẽ khoảng 1924

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Roullet, Gaston (1885)

 • Tuy mới bước chân lên Bắc Kỳ, Roullet đã truyền đạt được cảnh vật và sinh hoạt ven sông, đặc sắc nhất là ông đã thể hiện được màu nước đỏ hồng đục ngầu phù sa của dòng sông Hồng, và màu bùn đất ven bờ sông với những nét cọ rất sống động của một bậc thầy.

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Inguimberty, Joseph (9999)

 • Joseph Inguimberty (1896-1971) là trưởng khoa hội họa của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ 1925 tới 1946, ông cũng chính là người đã thành lập bộ môn nghiên cứu kỹ thuật sơn mài áp dụng trong hội họa

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Craste, Léo (1939-12)

 • The French aquarellist painter Leo Craste was a member of the Colonial Society of French Artists, and a regular writer and illustrator for many newspapers. He worked for the famous printed periodical, "Bulletin des Amis du Vieux Hue", that discussed the Vietnamese culture, society and history. The publication was only published during the first forty years of the 20th century. This large-sized watercolor depicts the sampans gathered together on the boat quay of the Chinese arroyo in Saigon, which is now known as Ho Chi Minh City. Leo Craste's harmonious and accurate composition evokes a moment of effervescence, and the daily lives of ordinary people. The painting is of an area that at...

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Bassouls, René (1927)

 • This present Lot 283 was executed in the year of 1927, during his visit to the Northern Region of Vietnam. René Bassouls’s curiosity to Vietnamese culture and history clearly shows the unique period of the 20th century. Through the quality of the artist’s work, this documentation marks a significant admiration and acceptance of his surroundings. In Une Procession en Indochine (A Procession in Indochina), Bassouls was able to explore space by selecting his composition carefully. The vivid flairs denote the energetic soul of the Northern Region of Vietnam’s religious procession with expressive styles, drawing the viewers to the magical atmosphere of the celebration.

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Baudry-Vaillant, Marie-Adelaide (1920)

 • Khi học tại Paris vào thập niên 1920, Thái tử Vĩnh Thụy đã làm mẫu để họa sĩ Marie Adélaïde Baudry-Vaillant vẽ bức chân dung này. Marie Adélaïde Baudry-Vaillant là họa sĩ Pháp nổi tiếng, thường vẽ chân dung cho tầng lớp thượng lưu ở Paris. Khi trở về Việt Nam vào cuối thập niên 1920, Thái tử đã để lại bức chân dung này cho những người thân ở Pháp làm kỷ niệm. Bức tranh đã được Sotheby's đấu giá.

 • Hình ảnh / Image


 • Authors: Roullet, Gaston (1886)

 • Signed, titled and dated 1886 Oil on panel 27 by 45 cm.; 10 1/2 by 17 3/4 in.