Author
Subject
Date issued
Has File(s)

Sách lưu trữ tại Thư viện Nguyễn Văn Hưởng (2)

BROWSE BY
Bản số hóa những cuốn sách về chiến tranh Pháp - Việt, Mỹ - Việt đang được lưu trữ tại Thư viện Nguyễn Văn Hưởng
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 2 [/2]

  • Book chapter


  • Authors: SarDesai, D. R. (1998)

  • Đây là một phần trong chương 10 của cuốn sách "Vietnam: Past and Present" của tác giả D. R. SarDesai. Trong phần này, tác giả tập trung vào quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Sontag, Susan (1968)

  • Tháng 5 năm 1968, với tư cách một nhà văn - nhà hoạt động phản chiến, Susan Sontag tới Hà Nội không hẳn để nghiên cứu, mà để thể hiện sự đoàn kết với người dân miền Bắc Việt Nam.