Date issued
Has File(s)

Thông Loại Khóa Trình (12)

BROWSE BY
Thông loại khóa trình (Miscellannées) là tờ báo tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, cũng được xem là báo văn học và học báo đầu tiên tại Việt Nam bằng chữ Quốc ngữ. Báo được lập ra bởi Trương Vĩnh Ký vào năm 1888 . Báo ra mỗi tháng một số, số đầu ra vào tháng 5 năm 1888. Chủ quản và người sáng lập tờ báo là Trương Vĩnh Ký, cũng là người viết hầu hết các bài, trong số báo đầu đã ghi rõ nội dung và mục đích của tờ báo. Về sau tờ báo còn được đóng góp bởi Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trần Chánh Chiếu...Báo ra được 18 số. 
Logo
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 12 [/12]