Date issued
Has File(s)

Nam Kỳ Địa Phận (427)

BROWSE BY
Tuần báo Nam Kỳ Địa Phận do một vị Giám mục người Pháp Mossard chủ trương thành lập. Tờ báo sống 37 năm với khoảng 30.000 trang báo, ra ngày thứ năm hàng tuần. Số đầu tiên ra ngày 26.11.1908 và số cuối cùng ra ngày 01.3.1945. Tuần báo Nam Kỳ Địa Phận đáng lưu ý ở chỗ tuy là “báo đạo” nhưng chỉ bàn về vấn đề đạo khoảng một phần ba, còn lại bàn về đủ mọi vấn đề của cuộc nhân sinh, thấy gì "hữu ích thì đem vô hết"; từ văn học dân gian (thai đố, chuyện giải buồn) đến thuốc bắc, thuốc nam, làm ăn buôn bán,…
Logo
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/427]