Date issued
Has File(s)

Đăng Cổ Tùng Báo (21)

BROWSE BY

Đăng Cổ Tùng Báo là tờ báo tiếp nối của Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo.

Năm 1893, Schneider, người Pháp, chuyên kinh doanh về nghề in và xuất bản báo ở Việt Nam, đứng ra làm chủ nhân tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, với tư cách là một công báo.

Năm 1907, Schneider chuyển tờ Công báo thành tờ báo đúng nghĩa của nó, xuất bản hàng tuần, bằng hai thứ tiếng Việt và Hán. Nhiều sách viết đây là Đăng Cổ Tùng Báo, nhưng ở các trang chữ Quốc ngữ, dòng trên đầu và cả nhiều trang bên trong viết: Đại Nam (Đăng Cổ Tùng Báo). Về chữ Hán, ở trang bìa, trong khung giữa chữ to, đậm nét là “Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo”; trong khung nhỏ hơn, chữ nhỏ hơn là “Đăng Cổ Tùng Báo” in ở bên phải.

Chủ nhiệm: F. H. Schneider - Chủ bút: Nguyễn Văn Vĩnh

Số 1 của Đại Nam (Đăng Cổ Tùng Báo đánh tiếp của Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo): 793, ngày 28/3/1907; số cuối cùng là số 34 (826), ngày 14/11/1907.

Logo
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/21]