Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Sontag, Susan (1968)

  • Tháng 5 năm 1968, với tư cách một nhà văn - nhà hoạt động phản chiến, Susan Sontag tới Hà Nội không hẳn để nghiên cứu, mà để thể hiện sự đoàn kết với người dân miền Bắc Việt Nam.