Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Khắc Ngữ (1985)

  • Cuốn sách đi tìm nguồn gốc Dân tộc Việt Nam dựa vào việc phân tích đặc điểm nhân chủng của người Việt, các dấu vết về người Việt cổ trên đất nước với mối liên hệ với người tiền sử Đông Nam Á. Đặc biệt tác giả cho rằng người Việt và người Melanesian có cùng nguồn gốc.