Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Hoàng Long (1996)

 • Nhạc sĩ Lê Hoàng Long kể lại chuyện tình của các nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Đình Chương, Nguyễn Văn Khánh, Châu Kỳ, Ưng Lang, Đặng Thế Phong, Hoàng Quý, Dương Thiệu Tước, Hoàng Trọng, Tô Vũ

 • Book chapter


 • Authors: SarDesai, D. R. (1998)

 • Đây là một phần trong chương 10 của cuốn sách "Vietnam: Past and Present" của tác giả D. R. SarDesai. Trong phần này, tác giả tập trung vào quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

 • Article


 • Authors: Kelly, Liam C (1998)

 • Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ bàn luận một “cách nhìn nhận” như vậy, cụ thể là hình ảnh Batavia trong mắt người Việt Nam giữa thế kỷ XIX. Tôi làm điều này bằng cách xem xét ghi chép của hai sứ thần Việt Nam đã đến Batavia vào năm 1833 và 1844. Tuy nhiên, trước khi nhìn vào hai văn bản đó, tôi sẽ phân tích tổng quan về mối quan hệ giữa Việt Nam và Đông Nam Á hải đảo đầu thế kỷ XIX. Tiếp đến, tôi sẽ giới thiệu về hai vị sứ thần và phân tích việc một số quan sát của họ bị sai lệch như thế nào do tác động của thế giới quan Trung Hoa. Sau khi đã cung cấp những thông tin cơ bản quan trọng đó, tôi sẽ tiếp tục đào sâu hơn nữa để xác định cái nhìn cụ thể mà hai câu chuyện kể cung cấp về tình hình Batavia vào giữa thế kỷ XIX. Luận điểm chính của bài viết là sự khác biệt giữa hai du ký cho th...