552616  ABSTRACTS VIEWS

  52018  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1745 - 1764] / 1867
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Sun, Yat Sen; Cẩm Thành (1928)

  • Những lý luận về chế độ xã hội chủ nghĩa thời bấy giờ

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lương, Đức Thiệp (1971)

  • Trình bày tóm tắt những đặc tính cốt yếu của dân tộc trong cuộc tiến hóa suốt chiều dài lịch sử.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Hồng Phong (1958)

  • Được xem là tác phẩm đầu tiên ở nước ta nghiên cứu về nông thôn một cách có hệ thống và toàn diện theo quan điểm Mác xít.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Cucherausset, Henri (1924)

  • Nói lên sự thay đổi mọi mặt về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa xứ Bắc Kỳ dưới sự cai trị của người Pháp.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Quách, Tấn (1969)

  • Tác giả giới thiệu cái hay và cái đẹp của tỉnh Khánh Hoà về mặt thiên nhiên cũng như về mặt nhân sự. Đặc biệt là về những cái dễ mất như phong cảnh, cổ tích, giai thoại, huyền thoại

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1976)

  • Việt Nam - Đắc Lắc; Campuchia - Kra Chê. Tỷ lệ 1:100000.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Vũ, Văn Khiếu (1968)

  • Giới thiệu những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam như: Sinh con, hình dáng, tính tình, thức ăn, đồ uống, thuốc thang, áo quần, nhà ở, gia tộc, lấy vợ lấy chồng, ma chay, làng xóm

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Duy Anh (1964)

  • Đất nước Việt Nam qua các đời tập trung nghiên cứu địa lý hành chính để nhận định cương vực của nước Việt Nam và vị trí các khu vực hành chính trải qua các đời, từ thời Văn Lang, Âu Lạc, qua thời kì Bắc thuộc, trải đến thời tự chủ và cho đến thời nhà Nguyễn. Với công tác nghiên cứu công phu, khối lượng sách tham khảo đồ sộ, Đào Duy Anh đã vẽ nên bức tranh rộng lớn, mô tả sự phát triển và biến đổi của lãnh thổi Việt Nam kéo dài gần hai thiên niên kỷ, khiến công trình trở thành một nghiên cứu đầy đủ nhất, hệ thống nhất về lãnh thổ Việt Nam trong thế kỉ XX.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Thái, Văn Kiểm (1960)

  • Tài liệu là một bách khoa toàn thư thu nhỏ về Việt Nam khi tác giả dành gần 600 trang sách để nói về Non sông gấm vóc, văn hiến chi bang, thuần phong mỹ tục, sơn hào hải vị, danh lam thắng cảnh, ...của Việt Nam với rất nhiều dữ liệu quý giá.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1976)

  • Việt Nam - Gia Lai, Kontum; Campuchia - Ra ta na ki ri. Tỷ lệ 1:100000.