259917  ABSTRACTS VIEWS

  174916  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1452 - 1471] / 1615
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đinh, Khắc Giao (1938)

  • Khái niệm về hợp tác xã nông nghiệp. Lợi ích của Hợp tác xã nông nghiệp. Chương trình hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp. Về nông phố ngân hàng và mối quan hệ với nông nghiệp hợp tác xã

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hồ, Ngọc Cẩn (1933)

  • Gồm ba phần: Dạy chung mấy điều về văn chương; Dạy về các thứ văn bài: trước thì tản văn ,sau thì vận văn; Dạy về sử ký văn chương, và gốc tích cùng chữ quốc âm.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hồ, Ngọc Can (1919)

  • Phương pháp làm các loại thơ, một số bài thơ tiêu biểu.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Duy Anh (1948)

  • Trình bày hàng loạt các vấn đề lý luận văn hóa như nguồn gốc văn hóa, chủ thể của văn hóa và vai trò của văn hóa.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Đăng Thục (1961)

  • Nghiên cứu và trình bày đại cương một số dữ kiện địa lý, nhân chủng, lịch sử, kinh tế nhất là triết lý và tôn giáo của khu vực Đông Nam Á. Các mối liên hệ về văn hóa giữa Việt Nam và Đông Nam Á

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Sâm (1973)

  • Trình bày bộ mặt văn học miền đất từ Thuận Hóa đến Hà Tiên thời gian từ khi Nguyễn Hoàng rời đát Bắc (1598) đến lúc Nguyễn Anh lên ngôi (1802)

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Vỹ (1970)

  • Một thiên hồi ký hấp đẫn về các nhà văn, nhà thơ, về đời sống tinh thần vật chất của họ và không khí văn nghệ tiền chiến.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Văn Thiết (1926)

  • Cách tổ chức và hoạt động của làng và tổng ở Nam Kỳ xưa

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Kế Bính (1938)

  • Đây là một công trình nghiên cứu, biên khảo, dịch thuật có giá trị khai mở cho khoa nghiên cứu văn chương theo hướng hiện đại (gồm : lý luận văn học, phê bình văn học và lịch sử văn học). Công trình đưa ra một cái nhìn khái quát về các quan niệm lý thuyết văn chương lưu hành ở ta và Trung Quốc từ trước tới nay. Đại cương các thời kỳ lớn của lịch sử văn chương Việt Nam và Trung Quốc, và các mối quan hệ ảnh hưởng qua lại.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huyền Quang; Xuân Khôi; Đạt Chi (1952)

  • Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc từ thời thượng cổ đến năm 1885

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Bế, Lãn Ngoạn; Lê, Văn Hòe (1943)

  • Giúp người đọc biết được những thủ thuật ngoại giao trong việc thông hiếu với Trung Quốc,, những cống phẩm, tước phong qua các thời đại cùng với những cuộc sứ trình, những hành vi và tiết tháo của những vị sứ thần Việt Nam, những mối duyên văn giàng buộc sĩ phu Trung Hoa với với các bậc khoa hoạn nước nhà.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Hữu (1947)

  • Phân tích đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam từ đầu thực dân đến năm 1947. Những biện pháp để khuếch trương nền kinh tế.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hoàng, Cao Khải (1915)

  • Tiểu sử các danh nhân nước nhà, kèm theo là các lời bàn.

  • Book chapter


  • Authors: Nguyễn, Tường Bách (1981)

  • Cuốn sách là hồi ký của Bác sĩ Nguyễn Tường Bách về giai đoạn lịch sử 1916-1949, trong đó có đề cập đến rất nhiều nhân vật thuộc đủ các giới cách mệnh, chính trị, xã hội, văn nghệ của một thời đại. Thư viện NVH trích đăng 3 chương: Chương 1: Những ngày còn thơ; Chương 2: Người học trò trung học; Chương 3: Phong Hóa, Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Mật Thể (1951)

  • Trình bày về nguồn gốc Phật giáo; Phật giáo ở Ấn Độ qua các triều đại; Phật giáo ở Trung Quốc; Phật giáo ở Việt Nam từ khi mới du nhập đến hiện tại.