486160  ABSTRACTS VIEWS

  49280  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [869 - 888] / 1867
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hồ, Ngu Thuỵ (1968)

  • Sách này chép khá đầy đủ về các vị tam khôi từ Trần đến Lê, lại thêm phần phụ lục các vị tam khôi đời Mạc. Cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu khoa cử Việt Nam thời xưa.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Tuấn Kiệt (1973)

  • Nghiên cứu phê bình văn học một số tác giả Sài Gòn giai đoạn 1954-1973

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Văn Hội (1972)

  • Biên khảo về Tân An xưa. Về lịch sử, địa lý, nhân vật lịch sử, kháng Pháp ở Tân An của Thiên hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, các thắng cảnh cổ tích, giai thoại, các trò chơi, ca dao hò vè.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Văn Hội (1972)

  • Một tài liệu địa chí về tỉnh Tân An xưa (nay là Long An)

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Kiểm; Huỳnh, Minh (2003)

  • Biên khảo về địa chí của Tân Châu. Tìm hiểu địa danh Tân Châu, giao thông hành chánh, kinh tế thương mại, canh nông, công kỹ nghệ, chăn nuôi thủy lợi. Di tích và địa phận lịch sử. tín ngưỡng, nhân vật lịch sử, ca dao hò vè, các trò chơi. Có 1 bài thuốc nhỏ mắt gia truyền.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Chu Trinh (1961)

  • Trong thời gian ở nhà tù Santé (1914-1915). Phan Chu Trinh sáng tác hai tập thơ Tây Hồ và Santé thi tập với hơn 200 bài thơ.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Minh (2001)

  • Biên khảo địa chí về tỉnh Tây Ninh xưa. Lịch sử qua các thời kỳ, di tích lịch sử, nhân vật lịch sử, Tây Ninh qua huyền thoại, văn học nghệ thuật và sinh hoạt qua các nẻo phố phường Tây Ninh năm 1972

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Vô Danh (1971)

  • Một cuốn tùng thư của tác giả vô danh thị, kể vắn tắt những sự việc xảy ra dưới triều Tây Sơn. Hiện chưa rõ tác phẩm xuất hiện vào năm nào

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Văn Hoè (1941)

  • Kê cứu căn nguyên những tiếng Việt Hán và các điển cố thường dùng

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Đức Riệu (1926)

  • Tiểu sử, thân thế Phan Bội Châu. Dư luận quốc dân và dư luận các báo từ khi cụ về nước, phụ thêm ít thơ văn của cụ và người ta mừng cụ.