594844  ABSTRACTS VIEWS

  54551  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [845 - 864] / 1879
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Dần; Nguyễn Văn Cưng (1926)

  • Giới thiệu các nhân vật trong tỉnh Sa Đéc cũ

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Minh (1971)

  • Loại sách địa chí về tỉnh Sa Đéc cũ

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Vương, Hồng Sển (2004)

  • Nghiên cứu về lịch sử của Sài Gòn. Công cuộc mở mang bờ cõi, dân số. Sài Gòn dưới triều Nguyễn Ánh. Tên gọi Sài Gòn, các địa danh lịch sử, di tích xung quanh Sài Gòn - Chợ Lớn. Nhân vật bản xứ, nhân vật Hòa Kiều, ảnh hưởng của người Phương Tây.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Tấn Quốc (1947)

  • Tài liệu về những sự kiện chính trị diễn ra ở Sài Gòn tháng 8-9 năm 1945

  • Sách (eBooks)


  • Authors: - (2007)

  • Tập hợp các bài viết, nghiên cứu về Sài Gòn xưa như: Con người Sài Gòn; Địa danh Gia Định; Di sản Sài Gòn; Sài Gòn qua các bản đồ cổ; Địa danh Sài Gòn; Sài Gòn xưa qua một bài báo của A.Lomon 1864; Đô thị Sài Gòn - Tp Hồ Chí Minh; Tiền tệ Sài Gòn 1859-1954; Việc xây dựng ở Sài Gòn cuối thế kỷ XIX; Sài Gòn Gia Định qua một số bài ký bằng tiếng nước ngoài. Nhứng ngày tháng 8 - 1945 ở Sài Gòn.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Paulus, Của (1888)

  • Giới thiệu bộ máy chính trị từ Trung ương đến địa phương của nhà Nguyễn, từ tên gọi, cách thay đổi tên gọi qua các thời kỳ, đến những công việc cụ thể của những chức vụ đó

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Philiphê, Bỉnh (1968)

  • "Sách sổ sang chép các việc" là một dạng nhật ký viết bằng chữ quốc ngữ được Philiphê Bỉnh viết tay trong khoảng những năm đầu của thế kỉ XIX và hoàn thành vào năm 1822, dày 628 trang. Sách không chia thành chương mục, tuy nhiên, khi cuốn sách ghi chép được hoàn thành, tác giả đã làm thêm mục lục chỉ dẫn nội dung và các trang tương ứng để người đọc tiện theo dõi.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: - (1926)

  • Một cuốn sách giáo khoa về địa lý

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Vũ, Như Lâm (1938)

  • Một cuốn sách giáo khoa về dịa dư Việt Nam thời xưa

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1976)

  • Việt Nam - Tây Ninh, Sông Bé. Tỷ lệ 1:100000.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nam, Xuân Thọ (1957)

  • Cuộc đời và sự nghiệp Sương Nguyệt Anh là phụ nữ đầu tiên Việt Nam chủ trương tờ báo 'Nữ giới chung". Phụ thêm thơ văn Trần Kim Phụng và Trần Ngọc Lầu

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Diệp, Văn Kỳ (1927)

  • Lịch sử các cuộc cách mạng trên thế giới

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Vô Danh (1903)

  • Chép các việc chính yếu từ đời Hiếu Vũ Vương (1737-1765) đến năm Gia Long thống nhất đất nước (1802).

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Hương (1971)

  • Tác giả soạn tập sử liệu này với mục đích ước mong chứng minh sự hiện diện riêng biệt của Phù Nam, một cường quốc xuất hiện trong lịch sử Đông Nam Á giống như La Mã trong lịch sử Âu Châu.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Khắc Dụng (1959)

  • Giới thiệu các bộ sách Hán Nôm của nước ta thời xưa

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Quang Tặng (1922)

  • Lịch sử Việt Nam viết theo thể thơ bốn chữ