552616  ABSTRACTS VIEWS

  52018  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [802 - 821] / 1867
  • Tài liệu khác (Others)


  • Authors: - (1967)

  • Phần A. Chính sách của Mỹ 1940-1950; Phần B. Đặc điểm và sức mạnh của Việt Minh; Phần C. Hồ Chí Minh: Tito của Châu Á?

  • Tài liệu khác (Others)


  • Authors: - (1967)

  • Phần A. Kế hoạch quân sự và sự lèo lái ngoại giao của Mỹ, tháng 1-tháng7-1954; Phần B. Vai trò và nhiệm vụ của Quốc gia Việt Nam; Phần C. Quan điểm của Việt Minh và chiến lược Trung - Xô; Phần D. Mục đích của Hiệp định Geneva

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Thế, Nguyên (1956)

  • Thân thế và thi văn của chí sĩ Phan Bội Châu

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nam, Xuân Thọ (1957)

  • Cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1976)

  • Việt Nam - Thuận Hải. Tỷ lệ 1:100000.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Trinh Nhất (1950)

  • Khảo cứu về nhân vật lịch sử Phan Đình Phùng

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Văn Trường (1926)

  • Một số khái niệm và hiểu biết cơ bản về luật pháp: Nguồn gốc của luật pháp, các chánh pháp, hành chánh pháp, luật và lệ, các thể chế chính trị, hình pháp, dân pháp và ngoại giao công pháp..

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Bội Châu (1926)

  • Yêu cầu Pháp trả lại chủ quyền cho Việt Nam, thực tâm giúp Việt Nam tiến bộ văn minh. Toàn quyền Anbert Sarraut đã bác bỏ những yêu cầu đó. Sau này, được hỏi về lí do viết bài nói trên, Phan Bội Châu trả lời: “Đề huề chi mà đề huề, Oán thù ta hãy còn sâu, Trồng tre nên gậy, gặp đâu đánh què”.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Sỉ Phục (1939)

  • Là một tác phẩm có giá trị của Huỳnh Sĩ Phục cư sĩ bên Trung Quốc, lời lẽ tuy văn tắt nhưng đã bao hàm tất cả ý nghĩa của Phật giáo

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Văn Hùm (1958)

  • Cuốn Phật giáo triết học được Phan Văn Hùm viết tại Biên Hòa năm 1942 khi đang bị quản thúc. Nội dung bao gồm: Lịch sử phát triển của Phật giáo, triết học của Phật giáo nguyên thủy, triết học của Phật giáo sau khi Phật nhập diêt, chư tông triết học (giới thiệu 10 tông trong Phật giáo), kèm theo phụ lục nẻo Phật giáo vào Việt Nam

  • Article


  • Authors: Wheeler, Charles (2007)

  • Vào thế kỷ XVII, thiền sư từ các tu viện Phật giáo miền Nam Trung Quốc lên thương thuyền đến những khu thương nhân Hoa kiều ở các cảng thị khu vực Đông Á và Đông Nam Á để thành lập hoặc duy trì tu viện. Thông thường, chuyến đi của họ được thuyền viên và thương nhân người Hoa tài trợ, dưới sự bảo hộ của các nhà cai trị và giới tinh hoa nước ngoài. Các nhà sư đó cùng những người bảo trợ cho họ muốn tìm kiếm điều gì? Nghiên cứu này sẽ tìm hiểu vấn đề này thông qua trường hợp Thiền sư Thạch Liêm Đại Sán (Shilian Dashan), người đã du hành đến vương quốc Nam Kỳ (Đàng Trong) của Việt Nam vào năm 1695-1696.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Văn Giáp (1968)

  • Trần Văn Giáp đã trên cơ sở những tài liệu Trung Quốc, Phương Tây mà hoàn thành công trình “Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ XIII”. Đó là luận án cao học của ông công bố tại Paris năm 1932. Với công trình này của Trần Văn Giáp, Phật giáo Việt Nam được người ta biết đến một lịch sử thật phong phú và độc đáo mặc dù chỉ dừng lại ở thế kỷ XIII

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Trọng Kim (1940)

  • Về truyện nhà Phật, về đạo cứu thế của nhà Phật, thờ phụng chư Phật và Bồ tát; nguồn gốc của Phật, Bồ Tát, cách bài trí trong chùa, tượng Phật, tượng thánh cụ thể có ảnh minh hoạ

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Thiếu, Sơn (1933)

  • Phê bình và cảo luận chia làm ba phần chính: phê bình tác giả, phê bình tác phẩm và cảo luận, đề cập đến hầu hết những hiện tượng gây xôn xao dư luận đương thời, đặt ra nhiều vấn đề cho đến nay còn có ý nghĩa thời sự với văn học và báo chí. Ở phần cảo luận, Thiếu Sơn đề cập đến tầm quan trọng của chữ quốc ngữ trong sự phát triển của văn học và xã hội, vai trò của báo chí trong việc nâng cao dân trí, mối quan hệ giữa báo chí và văn học. Đề cập đến những vấn đề nóng hổi của thời đại như việc canh tân đất nước, tiếp thu tư tưởng phương Tây và bảo tồn văn hóa dân tộc.