552375  ABSTRACTS VIEWS

  51851  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [308 - 327] / 1867
  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1978)

  • Tỷ lệ 1:50000.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1978)

  • Tỷ lệ 1:50000.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hùng, Phong (1953)

  • Tài liệu lịch sử về cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Bảo Hóa (1949)

  • Biên khảo về một giai đoạn chống Pháp xâm lăng 1859-1868 ở Nam Bộ

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Kế Bính (1930)

  • Nam Hải dị nhân, tên đầy đủ là Nam Hải dị nhân liệt truyện: Truyện những người kỳ lạ ở đất Nam Hải. Là một tập truyện sưu tầm về các truyền tích, dã sử nổi tiếng trong giai thoại dân gian Việt Nam.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Trần Mô (1940)

  • Sách này soạn theo thể tài Khang Hy tự điển, xếp bộ ít nét trước bộ nhiều nét, trong một số bộ lại xếp chữ ít nét trước chữ nhiều nét. Sách dịch theo lối thiển cận dễ hiểu. Những nghĩa xa lạ cũng bỏ bớt không dịch đến. Sách này cốt giúp ích cho người mới học, để tự mình có thể tra cứu lấy được.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Liên Phong (1909)

  • Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca là tập thơ khoảng 7000 câu lục bát xuất bản năm 1909 gồm những bài ca về các địa danh Nam Kỳ thời Pháp thuộc, được chia làm 2 tập. Qua tác phẩm ta biết được phần nào về lịch sử, sinh hoạt xã hội, phong tục tập quán của nhiều tỉnh thành ở miền Nam lúc bấy giờ.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trương, Hoàn Phát (1925)

  • Cuộc đời và sự nghiệp tổng đốc Đỗ Hữu Phương và con trai Đỗ Hữu Vị