552359  ABSTRACTS VIEWS

  51973  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [258 - 277] / 1867
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Trãi (1944)

  • Lam Sơn thực lục là tác phẩm văn xuôi bằng chữ Hán được biên soạn theo lệnh của vua Lê Thái Tổ được viết từ ngày mồng 6, tháng 12, năm Thuận Thiên thứ 4(1431). Kể lại quá trình khởi nghĩa đánh bại quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Thái Tổ chỉ huy

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Tâm Ngọc (1959-07-25)

  • Trình bày những tín lý, những luận thuyết căn bản của các trào lưu tôn giáo và triết học Âu Á đã ảnh hưởng đến quốc hồn Việt Nam.

  • Bản đồ / Map


  • Authors: - (1978)

  • Tỷ lệ 1:50000.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Trần Chúc (1939)

  • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Lê Hoan

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Sĩ Giác (1961)

  • Gồm các chiếu lệnh ban hành trong thời gian 1619-1705, phân loại làm 7 quyển, theo thẩm quyền của 6 bộ đương thời: bộ Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Khải Văn (1962)

  • Giáo điều này được qui định vào khoảng mùa thu tháng 7 năm Cảnh trị nguyên niên (1663), đến mùa xuân năm Cảnh Hưng 21 (1760) lại được sửa đổi...với nội dung gồm 47 điều luật, nhằm khuyên bảo dân chúng sống trung hiếu tiết nghĩa, tuân thủ pháp luật,...

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Văn Phát (1924)

  • Khảo về nhân vật lịch sử Lê Văn Duyệt

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Trị (1910)

  • Tập thơ lục bát về nhân vật lịch sử Lê Văn Duyệt

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Minh (1931)

  • Ghi chép những việc xảy ra hàng ngày từ xưa đến nay theo dạng một cuốn lịch, mục đích để cho người đọc biết được những việc làm của tổ tiên.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Duy Anh (1955)

  • Lịch sử đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống chủ ngĩa thực dân và chế độ phong kiến 1862-1930

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đỗ, Quang Chính (1972)

  • Dựa vào các tài liệu để lại của các giáo sĩ Dòng Tên truyền đạo tại Việt Nam ngay từ đầu thế kỷ 17 (hầu hết đều viết tay), linh mục Đỗ Quang Chính đã nghiên cứu giai đoạn hình thành của chữ Quốc ngữ. Tài liệu là một sự đóng góp đáng kể cho ngành ngữ học Việt Nam, đồng thời cung cấp cho chúng ta một số dữ kiện mới mẻ về Giáo hội Thiên chúa giáo ở Đại Việt trong tiền bán thế kỷ thứ XVII.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hoàng, Thúc Trâm (1950)

  • Sự ảnh hưởng của địa lý đến con người Việt Nam. Gốc tích con người Việt Nam. Truyền thuyết về Hồng Bàng thị. Suy đoán về Âu Cơ, về Lạc Long quân. Hùng Vương hay Lạc Vương? Suy đoán về truyện Phù Đổng thiên vương. Suy đoán về việc Thuỷ Tinh dâng nước, Sơn Tinh lên núi. Chia thời kỳ lịch sử Việt Nam