594904  ABSTRACTS VIEWS

  54561  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [4 - 23] / 1879
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Đình Thái (1973)

  • Loại sách địa chí về thành phố Quy Nhơn

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Chí Thanh (1965)

  • Nêu các dẫn chứng, căn cứ để tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam nhất định chiến thắng Mỹ - Ngụy.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Tắc (1961)

  • An Nam chí lược, là một bộ sách sử viết bằng văn xuôi chữ Hán do Lê Tắc biên soạn khi sống lưu vong tại Trung Quốc ở khoảng nửa đầu thế kỷ 14. Nội dung sách ghi chép hỗn hợp về địa lý, lịch sử, văn hóa, v.v... của An Nam từ ban đầu đến cuối đời Trần. Nguyên bản có 20 quyển, nhưng hiện tại chỉ còn 19 quyển. Có lẽ đây là một công trình khảo cứu về Việt Nam lâu đời nhất còn lại, do một người Việt viết.